TRELLEBORGSSTEGEN OMGÅNG 10 (180326-180502)

Trelleborgsstegen

Med denna spelform kan alla spelare vara med och möta andra med samma spelstandard, unga, gamla, nybörjare eller proffs.

Spelarna delas i normalfallet in i divisioner om 6 personer. Alla möter alla med en match i veckan och efter 5 veckor är divisionen färdigspelad.

Ettan och tvåan i respektive division går då upp i närmast högre division, femman och sexan trillar ner i närmast lägre division. Och sedan börjar divisionerna om.

Alla resultat publiceras på www.ligaspel.se/tsrc/  

Vill du vara med och spela? Hör av dig till hakan@trelleborgsstegen.se

 

Poängräkning

Matcherna spelas i "först till 3", rak räkning till 11. 45 minuter är avsatt till respektive match. Varje game spelas till 11 med poäng på varje boll. Om det står 10-10 måste man vinna med 2 poängs marginal. I varje färdigspelad match delas det ut 7 poäng:

3-0 ger 6p  /  3-1 ger 5p  /  3-2 ger 4p  /  2-3 ger 3p  /  1-3 ger 2p  /  0-3 ger 1p

I de fallen matcherna inte hinner bli färdigspelade under matchtiden (45 min) får respektive spelare antal poäng plus 1 som antal vunna game. Om tid finns, så är det ok att slutföra matchen även om den tar mer än 45 min. "45-min Regeln" gäller endast då hallen är uppbokad tiden efter er.

Inga bollar får sättas i spel efter det att klockan i hallen har gått in på nästa matchtid. Ställningen i gamet efter sista bollen avgör vem som vinner gamet. Vid oavgjort i icke färdigspelade game får spelarna 0.5 p vardera.

Om motståndaren lämnar WO får du 3 poäng.


Samma poäng / Lottning

Spelscheman från förra omgången samlas in och poängen kontrolleras.

Har två spelare exakt samma poäng, är det inbördes möte som räknas. Har dessa dessutom oavgjort i sin match (t.ex. 2-2), lottas matchen.

Har tre eller fler spelare samma poäng räknas inbördes poäng mellan dessa 3 (eller fler). Blir även detta samma så lottas matcherna

Ettan och tvåan går upp en division, femman och sexan åker ned en division (med reservation av förskjutningar i Stegen). Personer som hoppat av stegen stryks.

Väntelistan kontrolleras. Nya spelare placeras i lämplig division. Person i turordning som kan fylla ett tomrum i en division får förtur i väntelistan. På så vis slipper vi allt för stora förskjutningar i Stegen. Finns det inte personer i väntelistan eller som kan spela i en lämplig division, förskjuts stegen uppåt.

Kommer det in många nya spelare i de högre divisionerna förskjuts Stegen nedåt. Detta kan medföra att spelare som vunnit sin division fortfarande kommer att spela i samma eller lägre division än tidigare. Det blir dock nya människor att möta och nivån blir det samma.

Vårt mål är att divisionerna blir så jämna som möjligt!


WO (Walk Over)

Målsättningen är att alla ska spela på sin förutbestämda speltid. De gånger det inte är möjligt är det spelaren med förhinder som får boka om och stämma av med sin spelpartner, eller lämna W.O.

När någon behöver flytta en match måste detta ske i samförstånd med motspelaren. Motspelaren har ingen skyldighet att acceptera en flytt, men då hela Trelleborgsstegen bygger på att alla ska få spela sina matcher, bör han försöka göra detta möjligt.

Den nya speltiden bokas och betalas av spelaren själv (förslagsvis av den som tvingats boka om). Efter att en överenskommelse nåtts med motspelaren meddelar spelaren med förhinder att matchen blivit inställd och om den ordinarie tiden är ledig för andra att använda (via klubbens Facebook-sida).
Den som skjuter upp den nya (av båda överenskomna) tiden, är den som är skyldig att boka ny tid, annars förlorar denne och får lämna WO till sin motspelare (oavsett vem som sköt upp ursprungsmatchen). 

I de fall då en motståndare inte dyker upp på utsatt tid. Vinner spelaren på W.O. (Walk Over) och får 3p.

OBS! Om du avböjer allt för många matcher riskerar du att åka ur stegen. Detta för att vi skall få kontinuitet bland spelare och matcher.
 Sen ankomst till stegmatch
 
Kommer du för sent till stegmatch på uttalad tid gäller följande:

Kommer du mer än 5 minuter för sent till din stegmatch har motspelaren rätt att ta ut en
ledning med 1-0 i game när matchen startar.

Kommer du mer än 10 minuter för sent till din stegmatch har motspelaren rätt att ta ut en
ledning med 2-0 i game när matchen startar.

Kommer du mer än 15 minuter för sent till din stegmatch har motspelaren rätt att ta ut WO och får 3p.

Detta gäller om inget annat är överenskommet.


Pris för deltagande

Kostnaden för att vara med i stegen är ca 200kr per omgång (5 matcher). Priserna kan ändras från omgång till omgång då man ibland får boka och betala vissa matcher själv pga. helger etc.

Betalning görs tidigast möjligt i varje omgång till 
bankgiro: 5843-4663.

I priset ingår hyra av squashhallen i Trelleborg, årsavgift till squashförbundet, samt hyra av webhotell och namnet www.trelleborgsstegen.se. All utrustning står ni för själv.

Allt arbete med Trelleborgsstegen är ideell verksamhet. 


Policy


4 Meddela alltid din spelpartner om du uteblir från din match. Vid lämnad W.O. får motståndaren 3p och du själv blir utan poäng.

4 Om du avböjer allt för många matcher i din division riskerar du att åka ur stegen. Detta för att vi skall få kontinuitet bland spelare och matcher.

4 Squash är en gentlemannasport. Använd LET med sunt förnuft. Gå in på
www.squash.se och välj "Om Squash" > "Regler" i högerkanten. På regel 9-12 kan ni läsa mer om hur LET fungerar och när man använder det.

4 I första hand skall boll med 2 gula prickar användas (fritt val). Ni förser er själva med bollar.

4 Tider ni inte har för avsikt att använda meddelas så tidigt som möjligt till övriga medlemmar på klubbens Facebook-sida, så att tiden kan användas av andra