Välkommen till vårt gruppspel! 

För att få spela tennis i ELTK:s gruppspel skall man vara medlem i klubben och vara minst 15 år gammal. Ansökan om medlemskap sker genom https://www.matchi.se/forms/z3MxtVNfd777KtBAlZ7w eller på ligaspel.se

Därefter återfinns man på väntelistan till gruppspelet, och när plats finns ledig meddelas man av gruppspelsansvarig. 

ELTK:s gruppspel arrangeras för att bereda medlemmarna tillfälle till tävlingsspel med jämbördiga motståndare. Under spelsäsongen, som varar från mitten av augusti till början av juni spelas fyra perioder med en eller flera veckors uppehåll emellan. Varje period omfattar normalt åtta matcher under nio veckor där alla möter alla. Period 1 inleds i augusti.

Periodavgiften skall inbetalas enligt faktura, som skickas ut per e-post i samband med att terminen (två perioder) börjar, till ELTK:s bankgiro 5242-7945. Fakturan betalas senast angivet datum. I de fall betalning ej skett i tid utgår förseningsavgift. Förblir fakturan obetald efter påminnelse kan man inte räkna med att få behålla sin plats i gruppspelet nästa period.

Spelscheman fås via e-post och via inloggning till ligaspel.se.  Scheman finns dessutom uppsatta på klubbens anslagstavla.

Om något problem uppstår är det envars skyldighet att hjälpa till att lösa problemet. Gruppspelsledningen organiserar gruppspelet på ideell basis. Avgiften för gruppspelet är till för att täcka hyra av banor.

 

LITE GOD TENNISETIK

1. Gå aldrig in på banan förrän föregående timme är färdigspelad.

2. Snabba sidbyten bör eftersträvas för att utnyttja tiden bättre. Man ska inte behöva mer än någon minut för ett sidbyte.

 

SPELTIMMEN DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

Tiden är slut vid xx.30. Det är hallens klocka som gäller. Den då aktuella ställningen gäller som slutresultat. Pågående game räknas ej. Avsluta matchen i god tid. Påbörja aldrig ett nytt game om det är mindre än 5 minuter kvar. Detta för att undvika diskussioner om när man ska avbryta matchen. Det går dock aldrig att efter en färdigspelad poäng komma och säga att tiden var ute innan bollen var färdigspelad.

Matcherna spelas utan domare, varför följande regler skall tillämpas:

 • Varje spelare dömer på sin planhalva.
 • Den som har serven håller ordning på poängställningen genom att räkna högt.
 • Om en boll inte med säkerhet bedöms som ute ska den betraktas som inne. Det är således fel att föreslå två bollar med hänvisning till att man inte är säker på om bollen var ute eller innan eller om man inte sett bollen.
 • En spelare bör alltid fråga efter sin motspelares uppfattning om denne stått bättre placerad för att kunna bedöma bollen.
 • När beslut om tveksam boll ska fattas, bör man inte söka hjälp från en åskådare.
 • Alla domslut som ute, nät eller fel måste göras ögonblickligen, annars antas bollen fortfarande vara i spel. Med ögonblickligen menas att det ska ske innan motståndaren haft möjlighet att returnera bollen. Detta är kanske inte alltid möjligt, t ex vid serve, varför sunt förnuft bör vara vägledande.

Skriv upp slutresultatet på schemat på anslagstavlan direkt efter varje match och registrera alltid resultatet på hemsidan. OBS! Det är resultatet på hemsidan som gäller, om ej registrerat på hemsidan så är risken stor att resultatet ej kommer med när slutberäkningarna görs i samband med upp- och nedflyttning.. Är ett matchresultat inte registrerat efter periodens sista speltimme döms matchen som dubbelförlust vilket medför 0-0 i poäng, men är i övrigt inte likvärdig med en W.O.

Resultatet från varje match poängsätts efter ett visst system som kan läsas på annan plats i denna information.

Den deltagare som lämnat fler än två W.O., d v s uteblivit från spel vid mer än två matchtillfällen under samma omgång, utgår ur poängsammanställningen och hamnar sist. Observera att de poäng som motspelare uppnått i matcherna mot denne inte räknas med. 

I normalfallet flyttas de två främst placerade i gruppen upp till närmast högre grupp och de två sämst placerade ned till närmast lägre grupp. Undantag kan förekomma, om gruppspelskommittén anser det behövs för att behålla en jämn nivå i grupperna eller när gruppspelskommittén behöver göra förändringar i antalet grupper. 

Om en spelare inte önskar vara med i närmast följande termin måste denne meddela detta till gruppspelsledningen snarast möjligt. Detta meddelas till kansliet via e-post.


POÄNGBERÄKNING FÖR GRUPPSPELET 
 • Inbollning max 10 minuter
 • Matchtid 60 minuter (inkl inbollning)
 • Matcherna spelas i 3 korta set, först till 4 game med vanligt tiebreak vid 3-3. (OBS! Inte bäst av 3 set, utan 3 set spelas)
 • Matchen är slut när 3 set är spelade, eller när tiden är slut.
 • Snabbt sidbyte sker vid udda game.
 • Paus efter varje set, endast mycket korta pauser i övrigt. Ingen paus alls efter första gamet i varje set.
 • I varje match delar spelarna på totalt 6 poäng (förutom vid w.o.)
 • Set-vinnare får 2 poäng (per set)
 • Ej färdigspelade set ger ledaren 1,5 poäng, vid ledning med 2 game. Den som ligger under får 0,5 poäng. 
  (ex. vid ställning 3-1 i game när tiden går ut så tilldelas spelaren med 3 game 1,5 poäng, laget med 1 game får 0,5 poäng. Däremot vid 2-1 får varje spelare en poäng vardera)
 • Vid lika ställning erhåller spelarna 1 poäng vardera.
 • Ej påbörjade set ger spelarna 1 poäng var.
 • När tiden är slut räknas inte påbörjad boll eller ofullständigt game eller tie-break.
 • Om en spelare ger upp vinner motspelaren på w.o., vilket ger 4 poäng till “vinnaren” och 0 poäng till den som lämnar w.o.

Resultat registreras på ligaspel.

UNDANTAG

Walkover

Om deltagare måste lämna w.o. så äger motståndaren rätt att disponera den ordinarie speltimmen. Är det så att WO lämnas med mindre än 12 timmar innan matchtiden så måste den som lämna WO betalar för en ny tid (i fall motståndaren inte lyckas med att fixa en ny motståndare inom gruppspelet). Den som drabbats av en W.O. får 4 poäng.

Osportsliga Walk over

Att en spelare ej kommer till spel (utan att ha meddelat motståndaren), O.W.O. ger 4 poäng motsvarande och -2 p till den som ställt in. I detta sammanhang är man skyldig att vänta 10 minuter in på speltiden på att motståndaren ska komma.

Match som inte är spelad vid periodens slut och där W.O. inte föreligger medför dubbelförlust och 0.00-0.00 i poäng.

Man måste spela minst 6 matcher för att resultaten skall räknas, annars "nollas" resultaten för denna spelare.

SPELORDNING

G1, G2: Grusbanor

B31-B35: Hardcourt

  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
Grupp 1   2030 B34 2130 B32 0930 B331830 B34
Grupp 2   2130 B32 2030 B31 1330 B321730 B32
Grupp 3 2030 B32 2130 B32  1530 B311830 B32
Grupp 4  1930 B32 2130 B31 1330 B311730 B33
Grupp 5   1930 B312030 B32 1630 B322130 B31
Grupp 6
(gamla 5B)
   2130 B331930 B32 1430 B311930 B32
Grupp 7  2130 B311930 B32  1430 B321930 B31
Grupp 8  2130 B331830 B35  1130 B351730 B31
Grupp 9
(gamla 7B)
  2030 B322030 B31  1530 B322130 B32
Grupp 10   2030 B321830 B34 1630 B312130 B33
Grupp 11   1930 B342130 B33 1230 B351830 B31
Grupp 12  2030 B332130 B31  1530 B352030 B34
Grupp 13   2130 G1  1130 G20930 G1
   1830 G1
Grupp 14  2030 G22130 G2  1030 G21830 G2
Observera att alla grupper delar på grustiderna enligt följande:
– VT 2024 Grusspel för gr 13 och gr 14
– HT 2024 kommer grupp 9 och grupp 10 att spela på grus
– VT 2025 Grusspel för grupper 5 och 6
– HT 2025 Grusspel för gr 1 och gr 2
– VT 2026 Grusspel för gr 11 och gr 12
– HT 2026 Grusspel för gr 7 och gr 8
– VT 2027 Grusspel för gr 3 & 4
– HT 2027 Grusspel för gr 13 och gr 14, osv